RF: Dai creps dl Sela

KYRIOS: 50 Agn sot la medema stëra

Vender, 24.11.2023 da les 19:05-19:30

N bel anuel, l iubileum di 50 ani, à pudù festejé la grupa "Kyrios", cunesciuda dantaldut per la mujiga ritmica religëusa ma nce per truep d'autri proiec, che i à metù a jì. Adalbert Piccolruaz ie stat per ani alalongia dirighënt y presidënt de chësta lia y ie nscila un di "pilastri" mpurtanc tla storia de mez secul. Ël nes conta de coche l fova unì metù su l grup musichel y che tl prim ne fovel pa nët nia saurì a la mëter a jì. Trasmiscion de Georg Mussner