RF: Dai creps dl Sela

Na ciaculeda cun bera Luisi de Lina

Domenia, 24.09.2023 da les 19:05-19:30

Bera Luisi de Lina de Sëlva conta de si vita: dla familia de chëi de Lina o de Plan, dl Hotel Alpino te Sëlva, de si fëna y de si mutons, ma nce dl raport cun la Val Badia y Dispruch. Oradechël dl liam cun truepa lies cultureles, sozieles y economiches de Sëlva y Gherdëina. Nia mancé ne n dàussel nce una o l'autra da rì, ie pu l teater y i sketches na gran pascion de bera Luisi. Na trasmiscion de David Lardschneider